Rednose bedrijfslogo

| Moeiteloos perfecte documenten creëren

DocGen 5.0 | Ondersteunt optimaal in de totale documentlifecycle

Een goed begin is het halve werk. Breng je documenthuishouding vanaf de basis op orde met docGen 5.

Ieder document maakt een reis door, van docGen naar DMS, van DMS naar mailbox, naar de Kamer naar een publicatiesite en naar het Nationaal Archief. Rednose is zich bewust van deze volledige keten en probeert deze optimaal te ondersteunen. Wij zien bijvoorbeeld dat publicatie van een hogere kwaliteit is als onze docGen-modellen al weten wat er nodig is. En uiteraard implementeren we dit, voor het gehele Rijk.

Met docGen 5 leveren wij hier optimale ondersteuning voor.

docGen 5.0

De highlights van de nieuwe release

Voortbordurend op onze implementatie van Fluent UI, hebben we de theming van de user interface is uitgebreid. Zo kan een beheerder nu zelf het logo wijzigen en ook de kleuren instellen. DocGen komt uiteraard met een Rijkshuisstijl-theme, om zo out of the box direct optimaal herkenbaar te zijn voor uw gebruikers.

DocGen 5 komt met zijn eigen teksteditor. Dit is de eerste stap in een nieuwe richting om de gebruiker direct in docGen de content waar hij zelf controle over heeft te schrijven of bewerken. De gebruiker kan naast tekstblokken nu ook zelf teksten schrijven, plakken, en door docGen direct Rijkshuisstijl-compliant in het te maken document onderbrengen. Dit is de eerste iteratie in een groter ontwikkelingstraject, waarmee het mogelijk wordt voor een gebruiker direct het document dat gezien kan worden als eindproduct door docGen te laten genereren.  

Vanaf versie 4 worden gestaag alle beheer-apps in een nieuwe jas geschreven.

In versie 5 hebben we nieuwe apps ontwikkeld voor de Fragments, Data Dictionaries en Stylesets.

Met de Fragments app kunnen onderlinge relaties tussen tekstblokken flexibeler en creatiever aangebracht worden. Hiermee wordt het voor de gebruiker mogelijk om een optimaal dynamisch document samen te stellen waarin hij door eerdere selecties in tekstblokken verderop in het document kwalitatief betere vervolgblokken voorgesteld krijgt.

De nieuwe stylesets app levert out of the box een volledige Rijkshuisstijl-compliant styleset, en integreert optimaal met MS-Word. Daarnaast kunnen nu voor sterkt afwijkende docGen-modellen aparte Stylesets gemaakt worden, om zo huisstijl-afwijkingen af te bakenen.

DocGen 5 komt met een compleet vernieuwde admin interface. Data-koppelingen met externe bronnen zijn daarin ook volledig herzien. Hierin is de relatie met modellen losgelaten, wat voordelen biedt wanneer modellen tussen omgevingen gedeeld worden.

Uiteraard is security ook een speerpunt geweest bij de ontwikkeling van docGen 5. Ons cloud-first-beleid maakt dat we voor onze gehele stack vernieuwende zaken als een verschuiving naar NGINX en upgrades naar PHP8 en Symfony 5.4 hebben kunnen doorvoeren. Vanaf 2022 zijn al onze applicatie-images nu op basis van Alpine, om zo een zo laag mogelijk attack surface te leveren.

Daarnaast heeft onze wens om de docGen-architectuur richting microservices te bewegen een eerste vrucht afgeworpen: Background services (Tasks) draait nu als microservice.

Een vast onderdeel van iedere nieuwe docGen release: tientallen bugs zijn gesquashed! Zie de release notes voor meer details.

DocGen 5.0 komt nu met sandbox functionaliteiten voor externe koppelingen. Hiermee kunnen consultants bij alle deployments snel test-usecases met externe applicaties opzetten, laten zien aan gebruikers, of doortesten. Omdat docGen met veel applicaties koppelt, en we niet altijd

De nieuwe docGen 5.0 levert nog beter alle Rijkshuisstijl elementen out of the box. De elementen die vastgelegd zijn in de Rijkshuisstijldefinitie zijn standaard aanwezig bij een nieuwe docGen instance. Dit maakt dat projecten sneller opgeleverd kunnen worden, en dat Rijksbrede standaardisatie dichterbij is.

Het Rijk denkt steeds meer na over Rijksbrede standaardisatie. Grote verbeterslagen worden gedefinieerd aan de hand van een project als Open OP Orde. Met onze partners kijken we hoe we vanaf conceptie van een documentlifecycle de gehele documenthuishouding van het Rijk optimaal kunnen ondersteunen.

Initiatieven als Plooi van Koop helpen alle betrokkenen in de keten om metadatamodellen optimaal op elkaar af te stemmen. Dit metadatamodel wordt out of the box meegeleverd met docGen 5.0.

DocGen bevat al langer een uitgebreide Expression Builder. Dit geeft beheerders en consultants optimale vrijheid in het integreren en automatiseren van bijvoorbeeld formulier-logica. DocGen 5 komt met een uitgebreidere en meer met de gebruiker meedenkende Expression Builder. Hiermee kunnen low-code-initatieven nog makkelijker met docGen gerealiseerd worden.

Onze PDF generator krijgt in iedere versie altijd wel een aantal nieuwe functies. Kijk voor meer details in de release notes.

Ontdek docGen 5.0​

Wil je graag een (online) demo of meer informatie? Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.