Rednose IT B.V., gevestigd aan Schuttersveld 2, 2316 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.rednose.nl

Schuttersveld 2 2316 ZA Leiden

071-5236333

Privacy Officer: S. Nierop (security@rednose.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u onze website bezoekt, u zich aanmeld als sollicitant of opdrachtgever, een gesprek aanvraagt, een verzoek (formulier) om contact indient of gebruik maakt van de diensten van REDNOSE IT B.V. waaronder ook onze eigen werving & selectie van personeel – dan vragen wij u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door REDNOSE IT B.V. gebruikt om u en/of uw organisatie zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op onze server en in één van onze (data)managementsystemen voor Sales, Support, Interne administratie en personeelszaken. De volgende gegevens (kunnen) worden verzameld en vastgelegd in één van onze databases::

 • Uw (voor- en achter)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, CV, werkervaring en opleidingen, foto, burgerlijke staat, nationaliteit, emailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens over beschikbaarheid, opleiding, werkervaring en arbeidsverleden;
 • Bankrekening (IBAN) nummers en informatie om betalingen/facturatie te verrichten;
 • Gegevens over websitegebruik, internetgedrag en gedrag bij marketingmiddelen ingezet door Rednose IT B.V.; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Naast de verzamelde gegevens, gebruikt REDNOSE IT B.V. ook automatisch gegenereerde gegevens voor analytische en statistische doeleinden. Vanzelfsprekend komt dit ten goede voor de verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd aan derden verstrekt en zijn nooit tot u als persoon herleidbaar. Hiervoor wordt ten alle tijden vooraf expliciet toestemming gevraagd.

REDNOSE IT B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals een foto, video, ander beeldmateriaal of bestanden) vast na expliciete toestemming van de betrokkene. Indien u beeldmateriaal of bestanden uploadt, geeft u hiermee toestemming voor het verzamelen, verwerken en beheren hiervan. Alleen met uw expliciete toestemming worden deze gegevens verstrekt aan derden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@rednose.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Toestemming;
 • Uitvoering van overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

Met welk doel wij de persoonsgegevens verwerken

Rednose IT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zowel Opdrachtgevers als sollicitanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de gewenste e-mailcommunicatie en nieuwsbrief van Rednose IT B.V. te kunnen sturen;
 • Opdrachtgevers op de hoogte te houden van de dienstverlening van van Rednose IT B.V. en nieuws, blogs en evenementen gerelateerd aan onze producten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Rednose IT B.V. verzamelt of gebruikt geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, tenzij we hier op voorhand expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rednose IT B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rednose IT B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rednose IT B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – Rednose IT B.V. slaat uw persoonlijke gegevens op voor de duur van de samenwerking met Rednose of tot 2 jaar na beëindiging van samenwerking.

Sollicitatiegegevens – Rednose IT B.V. slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken, met toestemming voor 12 maanden.

Financiële gegevens – Rednose IT B.V. slaat uw financiële gegevens op voor de duur van de samenwerking met Rednose of tot 5 jaar na beëindiging van samenwerking.

Website- en supportportalgebruik – Deze data zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar uw persoon. Rednose IT B.V. bewaart deze data maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rednose IT B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rednose IT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Rednose IT B.V. werkt samen met de volgende derden (waaraan uw gegevens kunnen worden verstrekt): Atlassian, Microsoft en MailerLite.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rednose IT B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rednose IT B.V.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@rednose.nl.

Rednose IT B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rednose IT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@rednose.nl. Rednose IT B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens altijd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het slotje in de adresbalk van uw browser.

Sollicitaties 

Door uw sollicitatie ontvangen wij uw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geeft u door het insturen van uw sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.). 

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) uw gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan alle regels. 

Actualiteit 

Wijzigingen 

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Rednose IT B.V. met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. Rednose IT B.V. kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren. 

Datum: 03-01-2022